MSR תיקון שברים וסדקים בצנרת הביוב

  • אין צורך בחפירה
  • אין צורך להשבית את קו הביוב
  • אין צורך בהשקעת כספים גדולה להחלפת הצנרת
  • אחריות לחמש שנים

שיטה ייחודית המשלבת רובוט עם מצלמה וחומר לתיקון ואטימה עמיד ברמה גבוה ביותר.

רובוט עם מצלמה מוכנס לצנרת הביוב ומחדיר שרבול אלסטי מתנפח שאוטם ומתקן את הצנרת השבורה.

תיקון השבר בצנרת מתבצע בזמן קצר ביותר. אין כל צורך להשבית את הפעילות בצנרת בזמן התיקון.